Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled Mých Potkisků

29. 10. 2006

HOLKY

Narozky

PP

Srst

Varieta

Barva

Uši

Kresba

Oči

Foto

DAMKINA,
Potkis
24. 5. 2006anoFuzzStt FuzzBeigeStt/DgenSolidRubyObrazek
NATÁLKA
Potkis
neSttSttBeigeSttSolidRedObrazek
MARŤANKA
Potkis
neSttSttW/BlSttHuskyBlackObrazek
ROZÁRKA
Potkis
1. 9. 2005neSttSttAgoutiSttBerkshireBlackObrazek

KLUCI

Narozky

PP

SrstVarietaBarvaUšiKresbaOčiFoto

BAISHI,
Potkis
5. 5. 2006anoFuzz

Dumbo

Fuzz

AgoutiDumboBerkshireBlackObrazek
MATES
Potkis
neSttSttBlackSttBerkshireBlackObrazek
ADALBERT
Potkis
5. 9. 2005 neSttSttW/BlStt

Husky?

BlackObrazek

Stt = standardní

Nest = nestandard

W = white

Bl = black

Dg/Dgen = dumbogen